Toți copiii sunt invitați ca, după momentul Sfintei Împărtășanii (în jur de 11.45) să participe la întâlnirile catehetice. Acestea au loc în sălile anexe ale bisericii și sunt organizate de enoriașe ale parohiei care au o experiență amplă în lucrul cu copiii, lucrând ca profesoare de Religie în școlile publice belgiene. 

Deși nu o pot substitui, aceste întâlniri pot suplimenta într-o manieră foarte fericită  educația religioasă oferită acasă, în familie, și la școală, acolo unde este posibil. În plus, ca și Școala parohială, ele constituie pentru copiii noștri tot atâtea prilejuri de cunoaștere reciprocă și de integrare într-un anturaj care să ofere o alternativă solidă (sau măcar un complement) ofertei foarte secularizate din fața blocului ori curtea școlii.

Deocamdată nu e nevoie de îndeplinirea unei formalități anume pentru înscrierea unui copil la cateheză; e suficient să vă adresați uneia dintre doamnele profesoare. Este necesar însă a vă asuma o minimă consecvență în aducerea copilului la aceste întâlniri, încât să nu le faceți viața prea dificilă nici organizatorilor, și nici celorlalți copii.